Terminarz

Najważniejsze terminy obowiązujące płatników i podatników:

5 – termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc –

    jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

10 – termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc -

    osoby fizyczne, opłacające składki wyłącznie za siebie

15 – termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc –

    pozostali płatnicy składek (osoby prawne oraz osoby fizyczne     zatrudniające pracowników)

20 – termin zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

    od osób fizycznych i prawnych za poprzedni okres

20 – termin zapłaty pobranych w poprzednim miesiącu zaliczek

    na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

20 – termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

    za poprzedni okres

25 – termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji VAT

    za poprzedni okres (miesiąc/kwartał).

 

 Przydatne linki

 
www.zus.pl

www.urzad-skarbowy.pl

www.pip.gov.pl

www.ceidg.gov.pl

www.mf.gov.pl

www.nbp.pl

www.gofin.pl

www.sgk.gofin.pl

www.pit.pl

www.vat.pl

www.skwpbydgoszcz.pl